Αδελφοί Τόκα Ψηφιακά Συστήματα.
Design by: G. Tokas
Copyright © 2007 - 2009 by G. Tokas   •   All Rights reserved   •   E-Mail: gtokas@tokas-bros.eu
Αδελφοί Τόκα Ψηφιακά Συστήματα.
Ναούσης 87
56224 Θεσσαλονίκη
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Τηλ. (+30) 2310761790
email: gtokas@tokas-bros.eu