Αδελφοί Τόκα Ψηφιακά Συστήματα.
Design by: G. Tokas
Copyright © 2007 - 2009 by G. Tokas   •   All Rights reserved   •   E-Mail: gtokas@tokas-bros.eu
Γιώργος Τόκας.
Γιάννης Τόκας.
Ηλεκτρονικός - Προγραμματιστής.

Τμήμα Ερευνας Και Ανάπτυξης.
Πλήρης σχεδιασμός ηλεκτρονικών αυτοματισμών.
Σχεδιασμός κυκλωμάτων σε FPGA.
Προγραμματισμός σε χαμηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού για Zilog, Atmel, Motorola MCU's.
Προγραμματισμός σε ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού για Zilog - Atmel με χρήση της C.
Προγραμματισμός εφαρμογών για χρήση σε Η/Υ (PC).
Γράφει άρθρα προγραμματισμού με C++ Builder στο C++ Builder Developers Journal.
Τωρινή σειρά άρθρων σχετικά με Direct3D 9 - 10. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Ελληνική μηχανή απεικόνισης 3D γραφικών για C++. Θα την βρείτε στο www.gtokas.com.
Ειδικότητες: Επικοινωνίες ( Τοπικές & Internet), Client-Server εφαρμογές.
Δίνει συμβουλές προγραμματισμού στο Experts-Exchange  αλλά και σε άλλα μέρη.
Ηλεκτρονικός.

Τμήμα Εφαρμογών, Επισκευών και Διαχείρησης.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Ελληνας τεχνίτης - επισκευαστής ψηφιακού μέρους ηλεκτρονικών παιγνιδιών ( ARCADE GAMES ).
Ταμείας του Συλόγου Κατασκευαστών Και Επαγγελματιών Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών Βόρειας Ελλάδας.